Framtidens Frendo

Vi håller nu på att bygga om många av våra Frendo-butiker och i samband med det byter butiken till det nya röda Frendo-varumärket.
Utgångspunkten i ombyggnaden är att det inte ska se likadant ut i alla Frendo-butiker i Sverige. Vi är stolta över våra unika, lokala butiker och den nya Frendo-butiken är framtagen utifrån den stoltheten. Innehållet och utformningen av den nya Frendo-butiken är därför speciellt framtaget för trafikbutiken i den mindre orten. Där hittar du självklart alla de kända varumärken som ska finnas på en bensinstation men samtidigt kan du bli positivt överraskad av ett helt lokalt sortiment beroende på var i Sverige butiken ligger.

Varmt välkommen till Nya Frendo!