Vill du också vara med på en spännande resa?

Frendo är en av Emabs profiler för de handlare som vill ha en starkare profilering för sina butiker och få ytterligare ett mervärde av sitt medlemskap i Emab. Som Frendo-handlare är du en del av en rikstäckande kedja. Detta gör att du kan dra nytta av både ett starkt varumärke och centrala marknadsföringsinsatser. Profileringen av Frendobutikerna är tydlig. Emab tillhandahåller ett komplett skyltprogram för fasad och kampanjer, profilprodukter samt ett uniformsprogram som ytterligare stärker varumärket. Tillsammans med klara riktlinjer för både värdegrund och butiksplanering blir din butik en del av en större helhet, där det lokala har en central roll. Frendo är ett butikskoncept för dig som driver en butik på ett trafikbutiksläge, många gånger med en drivmedelsanläggning bredvid som tillhör ett annat varumärke såsom t.ex. Ingo, Preem, St1, OKQ8 eller Qstar.
Frendo bygger på den fria handlarens affärskultur men med en tydlig gemensam avsändare och ett stort kundfokus. Det finns idag ett hundratal Frendo-handlare och fler tillkommer hela tiden. Emab ställer höga krav på den som vill bli Frendo-handlare och stöttar med såväl bra avtal och ett gediget marknads- och kampanjprogram. Frendo-skylten är ett löfte till kunderna att de alltid kommer att få ett trevligt bemötande av kunniga och engagerade medarbetare. Butikerna har ett gemensamt planogramlagt sortiment för alla butiker med möjlighet till lokala tillägg. I anslutning till de flesta butikerna går det också att t.ex. tvätta bilen, hyra släp, tanka eller byta vindrutetorkare.
Hos Frendo är vi vänner med orten och täcker de behov som finns just där.
Vill du vara med att fortsätta etablera Frendo till den ledande trafikbutikskedjan i Sverige?

Välkommen att kontakta Åke Navin, etableringsansvarig på Emab.

Telefon: 070 - 694 00 86
Läs mer om Emab